OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam.

Door middel van oefeningen en adviezen leert u uw leefstijl te veranderen om uw klacht aan te pakken. Daarbij worden dagelijkse activiteiten bij de behandeling betrokken. De behandeling richt zich op de aanpak van de oorzaak, waarbij uw klachten verdwijnen of verminderen. Daarnaast leert u ook preventief uw klacht(en) in de toekomst te voorkomen. U leert te bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Ook verbetert u uw houding en ontdekt u een optimale manier van bewegen.

Tijdens de behandeling wordt er door middel van oefeningen gewerkt aan het verbeteren van de houding en bewegingen. U wordt gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen. Hierdoor wordt nieuw aangeleerd houdings- en bewegingsgedrag makkelijker toegepast in het dagelijks leven. 

Oefentherapie Mensendieck:

  • Vermindert de klacht, en waar mogelijk op te heffen;

  • Voorkomt klachten in de toekomst;

  • Maakt u bewust van de lichaamshouding, leefstijl en manier van bewegen in relatie tot het vergroten van de gezondheid en welzijn; 

  • Stimuleert motorisch leren en gedragsverandering;

  • Behandelt op een laagdrempelige en effectieve manier.

Oefentherapie is bewezen effectief voor subacute en chronische lage rugklachten, etalageziekte, artrose van de knie, taaislijmziekte en chronische obstructieve longaandoeningen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten die en beroerte hebben gehad, patiënten met de ziekte van Parkinson, de ziekte van Bechterew en artrose van de heup. (Bron: Oefentherapie. Rapport van de Gezondheidsraad. Den Haag, 2003).

Thuis oefenen

Oefenen in uw eigen tijd is naast de behandelingen ook erg belangrijk. U krijgt oefeningen mee die thuis goed uit te voeren zijn. Zo werkt u sneller aan uw herstel.
De oefeningen beginnen eenvoudig en worden gaandeweg het leerproces complexer en dynamischer van aard zodat de bewegingen zodanig getraind worden dat het gemakkelijk toepasbaar wordt in uw dagelijks leven.

 
 
Bellen
Info