PRAKTIJKINFORMATIE


OPENINGSTIJDEN


MAANDAG: 

gesloten

DINSDAG:

gesloten

WOENSDAG:

09:00 - 17:30

DONDERDAG:

09:00 - 17:30

VRIJDAG:

09:00 - 12:00

Liever een ander moment? Of komen de avonduren u beter uit? Neem gerust contact op.
020 - 496 45 48

- gesloten op feestdagen: vrijdag 10 april, maandag 13 april, maandag 27 april, dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei, maandag 1 juni, vrijdag 25 december, donderdag 31 december 2020 -

 


VERGOEDING DOOR UW ZORGVERZEKERAAR

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht er daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Is er sprake van een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. 

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie vergoed uit de aanvullende verzekering, confirm uw polisvoorwaarden.
Heeft u een chronische aandoening en staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). 

Voor sommige chronische aandoeningen bestaat er een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar of u voldoende verzekerd bent.

Oefentherapie Ouderkerk a/d Amstel heeft een overeenkomst met  alle zorgverzekeraars.


TARIEVEN BEHANDELING

Behandeling oefentherapie Mensendieck

€ 33,00

Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis

€ 45,00

Behandeling oefentherapie Mensendieck in instelling

€ 45,00

Screening

€ 15,00

Intake/anamnese en onderzoek na screening

€ 35,00

Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 35,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 50,00

Verzuimtarief praktijk*

Verzuimtarief aan huis*

€ 24,75

€ 33,75

* Dit bedrag wordt in rekening gebracht wanneer de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgemeld. 75% van het behandeltarief. 

Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, dan kunt u de afzegging inspreken op het antwoordapparaat. Afzegging mag ook geschieden per mail. 

Prijslijst per 01-01-2020. 


BETALINGSVOORWAARDEN

Voor de praktijk zijn de Betalingsvoorwaarden van de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) van toepassing (zie onderstaand PDF).

Algemene betalingsvoorwaarden Oefentherapie Ouderkerk a/d Amstel
ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN OEFENTHERAPIE CESAR.pdf (211.66KB)
Algemene betalingsvoorwaarden Oefentherapie Ouderkerk a/d Amstel
ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN OEFENTHERAPIE CESAR.pdf (211.66KB)


 
 
Bellen
Info